Meriluontokeskus

Mega Group
Mega Group on Megaturve Oy:n maarakennustiimin aputoiminimi.
Työn laatu on meillä aina ykkösasia! 
Laadukkaasti tehty työ ja hieno lopputulos takaa töitä jatkossakin ja myös työn tilaajalle kiitosta!
Maarakennuskalusto pidetään uutena toimintavarmuuden takia ja laseravusteiset syvyysmittarit lisäävät työn tarkkuutta.
Mega Group on erikoistunut vaativien viherrakennuskohteiden rakentamiseen.
Esim. Golf- ja jalkapallokentät sekä piha- ja virkistysalueet.
Voimme auttaa myös kustannusarvion laskemisessa ja suunnittelussa.

Myös muista maarakennustöistä on laaja kokemus:
 • teollisuus- ja liikehallien pohjatöitä
 • omakotitalojen ja koulujen pohjatöitä
 • navettarakennukset ja lietesäiliöt, pohjatyöt ja pystytys
 • tienrakennus
 • viemäröinti  
 • salaojitus
 • pumppaukset
 • kanavan kaivuut
 • tiivistys
 • seulonta ja sekoitus
 • purkutyöt
 • vesistön ruoppaukset
 • maansiirrot maastokelpoisilla perävaunuilla ja traktoreilla
 • pellonraivaukset jyrsimellä, tasausruuvilla tai kaivinkoneella
 • turvesoiden raivaukset ja ojitukset

Kaikki työt voidaan tehdä joko urakalla, yksikköhinnoilla tai tuntitöinä.